🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Terugkeer van de klokken van de fusiegemeente Plombières (V.V.V. Drie grenzen)

Geschiedenis ➔ Diverse Kronieken ➔ Klokken Plombières

Diverse kronieken


 1. Het wit huis

Cimetière américain

 1. Voorwoord
 2. De site vóór 1944
 3. De voorlopige
 4. Het permanente
 5. De inauguratie
 6. Van Henri-Chapelle
 7. Beheer

Kasteel David-Eulenbg.

 1. Het kasteel
 2. Steengroeve (Leverbach)
 3. De familie David
 4. Tijdens het oorlogsgeweld

Kruisweg Moresnet-Ch.

 1. Historiek
 2. De Paters Franciscanen
 3. Smeedstaalkunstwerken
 4. Botanische ontdekking
 5. De kluis Gordes Klause
 6. Hernieuwing XIIe statie
 7. De begraafplaats Calvarie
 8. Vertrek Franciscanen
 9. Een nieuw hoofdstuk

Klokken van Plombières

 1. Weghalen van de klokken
 2. Terugkeer van de klokken

Pensionaat Maria Hilf

 1. De zusters in Maria Hilf
 2. De Paters in Maria Hilf
 1. Andere kronieken


De klokken van de fusiegemeente Plombières.

Terugkeer van de klokken


(Journal d'Aubel 24 april 1947)

Zoals we vorige zaterdag meldden hebben in aanwezigheid van talrijke religieuze en burgerlijke personaliteiten de plechtigheden plaatsgevonden van de teruggave van de klokken die werden weggehaald door de Duitsers in de geannexeerde Belgische gemeenten en Oostkantons.

Het ging over de terugkeer van 61 klokken die in Duitsland konden worden teruggekregen door de klokkencommissie. Na aankomst uit de verdeelplaats Malmedy werden nu negen klokken op versierde wagens geplaatst: de klokken van Welkenraedt, Henri-Chapelle, Moresnet, Hombourg, Sippenaeken, Baelen, Membach (twee) en die van Montzen met een gewicht van 1.194 kg.

Een indrukwekkende stoet, geopend door een groep rijkswachters van de brigade Montzen bracht de klokken van Birken naar de grote gemeenteplaats. Achter de rijkswacht kwamen in volgorde: de muziekkring St Georges, schoolkinderen versierd met brem en dassen in de nationale kleuren, leden van de J.A.F.C., de koninklijke schuttersvereniging St Etienne, de koninklijke zangvereniging "Les Amis Réunis", groepen van de J.A.C. (Katholieke Landelijke Jeugd) en de J.O.C. (Katholieke Arbeiders Jeugd) en oud verzetslieden van Leopold II, de koninklijke vereniging St Jozef, de koninklijke harmonie St Cecilia en tenslotte de geestelijken die de klokken voorafgingen.

Op de gemeenteplaats had zich een enorme menigte verzameld ; bij het stadhuis waren de gezagsdragers samengekomen, waaronder Mgr Kerkhofs, bisschop van Luik, Mr Vermeylen, minister van Binnenlandse Zaken, Dom Kreps die de klokkencommissie vertegenwoordigde, twee hogere officieren afgevaardigd door de militaire overheid van Hamburg, alsook talrijke religieuze, burgerlijke en militaire personaliteiten uit de streek, in het bijzonder senator Baltus en volksvertegenwoordigers Parisis, Kofferschläger en Coppé.

Na een korte en aangrijpende toespraak van de Heer Deken van Montzen die herinnerde aan het zware oorlogsleed dat de geestelijken van de streek hadden geleden bracht Dom Kreps verslag uit van de tragische tocht van de klokken. Mgr. De Bisschop sloot zich op zijn beurt aan bij de algemene vreugde, dankte iedereen die had bijgedragen aan het terugvinden van de klokken, en zag in hun terugkeer het symbool van een definitieve vrede.

En toen kwam de voorstelling van de klokken die een na een werden gezegend door Mgr. De plechtigheid werd beëindigd onder leiding van M. Delnoy: de zangvereniging voerde het " Regina Coeli " et "Où peut-on être mieux" meesterlijk uit, de muziekkring St Georges speelde "God save the King" ter ere van de aanwezige engelse vrienden en de Koninklijke Harmonie sloot met de uitvoering van een ontroerende Brabançonne.

M. Baltus, burgemeester van Montzen, ontving dan de personaliteiten in het gemeentehuis, waar een erewijn geschonken werd. Tijdens deze ontvangst dankte M. Baltus zijn eregasten en schetste hij een beeld van de inzet van de weerstand van de gemeentebevolking.

Minister van Binnenlandse Zaken Vermeylen antwoordde met enkele vriendelijke woorden om zijn vreugde uit te drukken dat hij vandaag in Montzen kon zijn bij de bevolking die op een waardige en schitterende manier de terugkeer van de klokken heeft weten te vieren.

Laten we dit verslag afsluiten door er op te wijzen dat de gemeente Montzen voor de gelegenheid haar feestkledij had aangetrokken: slingers, wapenschilden, bekledingen, vaandels en vlaggen. Niets ontbrak.

Ook de organisatie zelf van deze grote gebeurtenis was op alle punten perfect, wat eer bracht aan alle aanwezigen.

Gelijkaardige plechtigheden vonden plaats in Eupen op zaterdag en in Malmedy en Sankt-Vith op zondag.

Bron : tijdschrift " Im Göhltal " Nr 85, augustus 2012 : "Glocken im Strudel der Zeitgeschichte" - Artikel van Alfred Bertha, in het Duits
Uittreksels: Kroniek 15 - Auteur: J.Langohr (Gemmenich)
Vertaling : Hubert Van den Bergh - Lommel.