🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Historische chronologie van de streek van de drie grenzen

Geschiedenis ➔ Chronologie
4500 voor Ch.,Uitgraven van vuurstenen uit het neolithicum in Rullen (St-Pieters-Voeren).,1000 voor Ch.,Keltische inval (in de plaatsnaamkunde nog aanwezig).,250 voor Ch.,"Romeinse inval. Wegenbouw , o.a. de weg Maastricht - Trier over De Plank en Henri-Chapelle. ("" de Heerstraat "". Romeinse villa in 's Gravenvoeren.",250 tot 450.,Germaanse infiltratie en dan inval van de Franken die hun dialekt in de streek zullen brengen.,384,Dood van St Servatius, evangelieprediker van de streek.,450 à 751,Frankisch Merovingische koninkrijken van Austrasie.,751,Na afzetting van de laatste merovingische koning stichten de Karolingische (afkomstig van de streek) het karolingisch keizerrijk met Aken als hoofdstad (karolingische villa in 's Gravenvoeren).,843,Verdrag van Verdun. De streek komt aan Lotharingen.,870-880,Verdragen van Meersen en Ribémont. De streek komt aan het keizerrijk (Hertogdom Lotharingen).,881-91,Normandische verwoestingen langs de rivieren.,1076,Het Luihgau (Overmaasgebieden) wordt het graafschap en later hertogdom Limburg (aan de Vesder) en omvat de huidige streek van de Drie Grenzen behalve 's Gravenvoeren, St-Martens-Voeren, en Moelingen die tot het Graafschap Dalhem behoren. (aan het Hertogdom Brabant toegevoegd in 1230) Het dorp St-Pieters-Voeren wordt van 1246 tot 1794 eigendom van de Duitse Ridderorde (de Commanderie). In het hertogdom Limburg, vormt de Driegrenzenstreek de bannen van Walhorn en van Sinnich-V?lkerich (later Homburg-Montzen), de heerlijkheid Lontzen en de vrijheid Henri-Chapelle.,1286-88,Successieoorlog van het Hertogdom Limburg : Verwoesting van de vestigingen (Lontzen, Vieljaeren) en toevoeging van het hertogdom Limburg aan Brabant (slag van Woeringen in 1288).,1396,Overdracht van het hertogdom aan Bourgondië en later aan Spanje.,1548,"Keizer Karel creëert ""de Cirkel van Bourgondië"".",1661,Verdelingsverdrag van Overmaas. 's Gravenvoeren wordt de hoofdplaats van het Spaanse deel van het graafschap Dalhem.,1667-68?,Oorlog van devolutie. Zweden dwingt Louis XIV om zijn troepen terug te trekken uit onze streken die hij bezet.,1673,Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV. D' Artagnan sterft in Moelingen.,1715,De streek wordt aan Oostenrijk toegevoegd.,1785,Verdrag van Fontainebleau. Hereniging van het graafschap Dalhem.,1794,Bezetting door de franse revolutionaire legers. Afschaffing van de feodale regeringsvorm en zijn grenzen. Oprichting van de kantons Aubel, Walhorn, en Dalhem in het arrondissement Malmedy (later Verviers) en het Departement van de Ourthe.,1799,Boerenkrijg . Samenzwering van het Rode Bos in Remersdaal tegen het Franse bewind.,1801,Akkoord tussen Napoleon en de Paus. Godsdienstvrijheid.,1815,"Verdrag van Wenen. Het westelijk deel van de streek komt bij Nederland, het en oostelijk deel bij Pruissen . Een nieuwe grens loopt van het Preusbos-Akenerbos naar het Withuis en langs de "" Neutraalstraat "" tussen Herbesthal en Welkenraedt.",1816,"Grensverdrag met oprichting van het "" Neutraal gebied van Moresnet "" (Kelmis) , 3 km² en de zinkmijnen in onverdeeldheid tussen de koningen van Nederland en Pruissen.",1830,Belgische omwenteling. Onafhankelijkheid van België (met het Nederlands Limburg).,1839,Le De koning der Nederlanden tekent het verdrag van de XXIV Artikelen en krijgt het huidige Nederlands Limburg terug. Een nieuwe grens loopt ten noorden van de Voerstreek. Vierlandenpunt (D. NL. B. en Neutral Moresnet) in het Preusbos.,1843,Bouw van de spoorweglijn Luik-Welkenraedt-Aken.,1870,Bouw van de spoorweglijn Welkenraedt - Bleyberg.,1871-87,Kulturkampf in Duitsland. Vlucht van Duitse religieuzen naar de Driegrenzenstreek.,1879-1884,""" Schooloorlog "" in Belg?e. Bouw van katholieke scholen in de meeste dorpen van de streek.",1895,Bouw van de spoorweglijn Battice - Bleyberg.,1914 –18,Duitse bezetting en bouw van de spoorweglijn Vis?-Montzen-Aken met viadukten in Moresnet, Remersdaal en St-Martens-Voeren, tunnels in Remersdaal en Veurs.,1919 (Verdrag van Versailles),"Einde van het "" Neutraal gebied van Moresnet "" Hereniging na 104 jaar van de gebieden van het oude hertogdom Limburg door de aansluiting aan Belg?e van Kelmis met de Oostkantons van Eupen, Malmedy, St Vith.",1940-44,"Annexatie van alle gemeenten van de Drie Grenzen aan het "" 3. Reich "", behalve de Voerstreek.",1944,Bombardement van het spoorwegstation Montzen (66 doden).,1962-63,Vastlegging van de taalgrens in Belg?e met aanhechting van de Voerstreek aan de nederlandstalige provincie Limburg. Aanhoudende problemen in de Voerstreek (1963-1983) en val van 2 regeringen (1972 en 1987) over het Voerstreekprobleem.,1964,Bouw van de autosnelweg Luik-Verviers-Aken.,1976,Fusie van de gemeenten. In de Driegrenzenstreek ontstaan de fusiegemeenten Plombi?res, Welkenraedt, Kelmis, Lontzen, Raeren en Voeren.,1980,Regionalisatie van een aantal bestuurlijke bevoegdheden. Behalve Voeren horen alle gemeenten van de streek bij het Gewest Walloni?.,1984,Oprichting van de Duitstalige Gemeenschap met o.a. Raeren, Kelmis en Lontzen.


Historische chronologie

4500 voor Ch.

Uitgraven van vuurstenen uit het neolithicum in Rullen (St-Pieters-Voeren).

1000 voor Ch.

Keltische inval (in de plaatsnaamkunde nog aanwezig).

250 voor Ch.

"Romeinse inval. Wegenbouw , o.a. de weg Maastricht - Trier over De Plank en Henri-Chapelle. ("" de Heerstraat "". Romeinse villa in 's Gravenvoeren."

250 tot 450.

Germaanse infiltratie en dan inval van de Franken die hun dialekt in de streek zullen brengen.

384

Dood van St Servatius, evangelieprediker van de streek.

450 ŗ 751

Frankisch Merovingische koninkrijken van Austrasie.

751

Na afzetting van de laatste merovingische koning stichten de Karolingische (afkomstig van de streek) het karolingisch keizerrijk met Aken als hoofdstad (karolingische villa in 's Gravenvoeren).

843

Verdrag van Verdun. De streek komt aan Lotharingen.

870-880

Verdragen van Meersen en Ribťmont. De streek komt aan het keizerrijk (Hertogdom Lotharingen).

881-91

Normandische verwoestingen langs de rivieren.

1076

Het Luihgau (Overmaasgebieden) wordt het graafschap en later hertogdom Limburg (aan de Vesder) en omvat de huidige streek van de Drie Grenzen behalve 's Gravenvoeren, St-Martens-Voeren, en Moelingen die tot het Graafschap Dalhem behoren. (aan het Hertogdom Brabant toegevoegd in 1230) Het dorp St-Pieters-Voeren wordt van 1246 tot 1794 eigendom van de Duitse Ridderorde (de Commanderie). In het hertogdom Limburg, vormt de Driegrenzenstreek de bannen van Walhorn en van Sinnich-V?lkerich (later Homburg-Montzen), de heerlijkheid Lontzen en de vrijheid Henri-Chapelle.

1286-88

Successieoorlog van het Hertogdom Limburg : Verwoesting van de vestigingen (Lontzen, Vieljaeren) en toevoeging van het hertogdom Limburg aan Brabant (slag van Woeringen in 1288).

1396

Overdracht van het hertogdom aan BourgondiŽ en later aan Spanje.

1548

"Keizer Karel creŽert ""de Cirkel van BourgondiŽ""."

1661

Verdelingsverdrag van Overmaas. 's Gravenvoeren wordt de hoofdplaats van het Spaanse deel van het graafschap Dalhem.

1667-68?

Oorlog van devolutie. Zweden dwingt Louis XIV om zijn troepen terug te trekken uit onze streken die hij bezet.

1673

Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV. D' Artagnan sterft in Moelingen.

1715

De streek wordt aan Oostenrijk toegevoegd.

1785

Verdrag van Fontainebleau. Hereniging van het graafschap Dalhem.

1794

Bezetting door de franse revolutionaire legers. Afschaffing van de feodale regeringsvorm en zijn grenzen. Oprichting van de kantons Aubel, Walhorn, en Dalhem in het arrondissement Malmedy (later Verviers) en het Departement van de Ourthe.

1799

Boerenkrijg . Samenzwering van het Rode Bos in Remersdaal tegen het Franse bewind.

1801

Akkoord tussen Napoleon en de Paus. Godsdienstvrijheid.

1815

"Verdrag van Wenen. Het westelijk deel van de streek komt bij Nederland, het en oostelijk deel bij Pruissen . Een nieuwe grens loopt van het Preusbos-Akenerbos naar het Withuis en langs de "" Neutraalstraat "" tussen Herbesthal en Welkenraedt."

1816

"Grensverdrag met oprichting van het "" Neutraal gebied van Moresnet "" (Kelmis) , 3 km≤ en de zinkmijnen in onverdeeldheid tussen de koningen van Nederland en Pruissen."

1830

Belgische omwenteling. Onafhankelijkheid van BelgiŽ (met het Nederlands Limburg).

1839

Le De koning der Nederlanden tekent het verdrag van de XXIV Artikelen en krijgt het huidige Nederlands Limburg terug. Een nieuwe grens loopt ten noorden van de Voerstreek. Vierlandenpunt (D. NL. B. en Neutral Moresnet) in het Preusbos.

1843

Bouw van de spoorweglijn Luik-Welkenraedt-Aken.

1870

Bouw van de spoorweglijn Welkenraedt - Bleyberg.

1871-87

Kulturkampf in Duitsland. Vlucht van Duitse religieuzen naar de Driegrenzenstreek.

1879-1884

""" Schooloorlog "" in Belg?e. Bouw van katholieke scholen in de meeste dorpen van de streek."

1895

Bouw van de spoorweglijn Battice - Bleyberg.

1914 Ė18

Duitse bezetting en bouw van de spoorweglijn Vis?-Montzen-Aken met viadukten in Moresnet, Remersdaal en St-Martens-Voeren, tunnels in Remersdaal en Veurs.

1919 (Verdrag van Versailles)

"Einde van het "" Neutraal gebied van Moresnet "" Hereniging na 104 jaar van de gebieden van het oude hertogdom Limburg door de aansluiting aan Belg?e van Kelmis met de Oostkantons van Eupen, Malmedy, St Vith."

1940-44

"Annexatie van alle gemeenten van de Drie Grenzen aan het "" 3. Reich "", behalve de Voerstreek."

1944

Bombardement van het spoorwegstation Montzen (66 doden).

1962-63

Vastlegging van de taalgrens in Belg?e met aanhechting van de Voerstreek aan de nederlandstalige provincie Limburg. Aanhoudende problemen in de Voerstreek (1963-1983) en val van 2 regeringen (1972 en 1987) over het Voerstreekprobleem.

1964

Bouw van de autosnelweg Luik-Verviers-Aken.

1976

Fusie van de gemeenten. In de Driegrenzenstreek ontstaan de fusiegemeenten Plombi?res, Welkenraedt, Kelmis, Lontzen, Raeren en Voeren.

1980

Regionalisatie van een aantal bestuurlijke bevoegdheden. Behalve Voeren horen alle gemeenten van de streek bij het Gewest Walloni?.

1984

Oprichting van de Duitstalige Gemeenschap met o.a. Raeren, Kelmis en Lontzen.