🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Het vertrek van de Paters Franciscanen (V.V.V. Drie grenzen)

Geschiedenis ➔ Diverse Kronieken ➔ Kruisweg Moresnet-Chapelle

Diverse kronieken


 1. Het wit huis

Cimetière américain

 1. Voorwoord
 2. De site vóór 1944
 3. De voorlopige
 4. Het permanente
 5. De inauguratie
 6. Van Henri-Chapelle
 7. Beheer

Kasteel David-Eulenbg.

 1. Het kasteel
 2. Steengroeve (Leverbach)
 3. De familie David
 4. Tijdens het oorlogsgeweld

Kruisweg Moresnet-Ch.

 1. Historiek
 2. De Paters Franciscanen
 3. Smeedstaalkunstwerken
 4. Botanische ontdekking
 5. De kluis Gordes Klause
 6. Hernieuwing XIIe statie
 7. De begraafplaats Calvarie
 8. Vertrek Franciscanen
 9. Een nieuw hoofdstuk

Klokken van Plombières

 1. Weghalen van de klokken
 2. Terugkeer van de klokken

Pensionaat Maria Hilf

 1. De zusters in Maria Hilf
 2. De Paters in Maria Hilf
 1. Andere kronieken


Kruisweg Moresnet-Chapelle

Het vertrek van de Paters Franciscanen.
Het Maria-Bedevaartsoord van Moresnet-Chapelle op een keerpunt in zijn geschiedenis.


Een nieuw tijdperk vangt aan onder de naam Maria-Bedevaartsoord van Moresnet-Chapelle met een nieuwe ploeg leken ter vervanging van de Duitse Paters Franciscanen.

Een belangrijke vergadering greep plaats in het klooster van de Paters Franciscanen op 29 november 2005. Het was de laatste Algemene Vergadering van de oude vzw, waar de Paters Franciscanen hun definitief vertrek uit Moresnet-Chapelle op 31 december 2005 aankondigden, met uitzondering van Pater Overste Hubertus (Hartmann), die in het klooster bleef en zijn functies behield tot 15 februari 2006.

In deze Algemene Vergadering stelden de Franciscanen voor alle goederen (gronden, roerende en onroerende activa) aan de nieuwe vzw over te dragen, zoals trouwens de statuten van de vzw dat voorzien. In de vergadering werd de nieuwe ledensamenstelling voorgesteld: de heer deken Joseph Baltus, de heer José Jennes, (vroeger lid) ,de heer Joseph Meessen (vroeger lid), , de heer Albert Langohr (vroeger lid), de heer Michel Gans (vroeger lid), de heer pastoor Benoît Sadzot, de heer Ghislain Weickmans, de heer Werner Burtscheidt, de heer Guido Dôme; de heer Jacques Krott (vroeger lid) drukte de wens uit om zich terug te trekken, maar wijzigde zijn mening en blijft lid van de vzw. Er werd nog gewacht op het antwoord van een ander lid vooraleer de samenstelling te vervolledigen.


Op 11 december 2005 vond in Moresnet-Chapelle een plechtige dankviering plaats,in aanwezigheid van Monseigneur Aloys Jousten, bisschop van Luik, en de hoogste overheden van de Duitse Paters Franciscanen. Zij hielden beurtelings toespraken van dank en van hoop in een nieuw tijdperk, maar ook over de voortzetting van het werk van de geestelijken in het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Moresnet gedurende 130 jaar.

Voor een talrijk publiek lanceerde de bisschop een oproep voor voldoende inzet van leken in de kern van de nieuwe organiserende groep.

Artikelen in het Frans die in de lokale pers verschenen zijn :