🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Historiek van het Mariaoord te Moresnet-Chapelle. (V.V.V. Drie grenzen)

Geschiedenis ➔ Diverse Kronieken ➔ Kruisweg Moresnet-Chapelle

Diverse kronieken


 1. Het wit huis

Cimetière américain

 1. Voorwoord
 2. De site vóór 1944
 3. De voorlopige
 4. Het permanente
 5. De inauguratie
 6. Van Henri-Chapelle
 7. Beheer

Kasteel David-Eulenbg.

 1. Het kasteel
 2. Steengroeve (Leverbach)
 3. De familie David
 4. Tijdens het oorlogsgeweld

Kruisweg Moresnet-Ch.

 1. Historiek
 2. De Paters Franciscanen
 3. Smeedstaalkunstwerken
 4. Botanische ontdekking
 5. De kluis Gordes Klause
 6. Hernieuwing XIIe statie
 7. De begraafplaats Calvarie
 8. Vertrek Franciscanen
 9. Een nieuw hoofdstuk

Klokken van Plombières

 1. Weghalen van de klokken
 2. Terugkeer van de klokken

Pensionaat Maria Hilf

 1. De zusters in Maria Hilf
 2. De Paters in Maria Hilf
 1. Andere kronieken


Kruisweg Moresnet-Chapelle

Historiek van het Mariaoord te Moresnet-Chapelle.


De lokale geschiedenis van Moresnet-Chapelle is begonnen in 1750. Peter Arnold Franck, een kleine jongen die aan vallende ziekte leed had een diepe toewijding aan de maagd Maria. Zijn verering uitte hij voor een klein beeldje van 24 cm in terracotta, opgehangen aan een kleine eik. Zijn gebeden werden verhoord en hij genas.

Al snel begaf zich een menigte naar de plaats bij de kleine eik, die zo een bedevaartsoord werd.

Groepen gelovigen uit de omringende dorpen trokken in processie naar Moresnet-Chapelle.

In 1875 vestigde zich een gemeenschap van Paters Franciscanen in Moresnet-Chapelle en ontwikkelden er de Maria-verering.

Uit de processies nemen we als voorbeeld die van St Jakob (Aken) die ontstond in 1863. Sinds 150 jaar doorkruist deze groep pelgrims elke week het Preuswald met zang en gebed en brengt ze hun vraag voor hulp en redding voor het kleine Maria-altaar waar tegenwoordig het kleine beeldje staat, bekleed met zijde en borduurwerk, een kunstwerk dat geschonken werd door de zusters van het arme kind Jezus (zie kroniek 7). Ze wordt "Maria van Bijstand" genaamd.
Uit de specifieke processies vermelden we nog die van Mützenich, die elke eerste zaterdag komt en terugkeert na de vroegmis op zondagmorgen.

Het beeldje van 24 cm in terracotta staat in een verguld schrijn gemaakt door goudsmit Schreyer uit Aken. De hoofden van de Maagd en het kind Jezus zijn versierd met een kroontje met juwelen. Maria draagt een lang kastanjebruin kleed. Een blauwe stola die over de schouder is gelegd en geknoopt op borsthoogte helpt haar het kind tegen zich aangedrukt te houden terwijl het rechtstaat op een barokke kolom. Deze eenheid tussen moeder en kind wordt nog benadrukt door de houding van de handen van de Maagd; de linkerhand houdt teder de rechterhand van Jezus vast; de rechterhand houdt het linkerbeen van het kind. Rechts het beeldje in feesttooi.

Tegenwoordig is het aantal processies sterk afgenomen, zonder twijfel veroorzaakt door de ontwikkeling van het autopark, maar de groepen die per bus komen blijven talrijk.

Twee specifieke processies die door het park met de kruisweg trekken dienen hier vermeld te worden: die van de opening van de pelgrimperiode op 1 mei, en die van Maria-ten-hemelopneming op 15 augustus.

Er zijn nog veel geestelijke en religieuze activiteiten in Moresnet-Chapelle.

Ze bestaan voornamelijk uit: een zondagsmis elke zaterdag om 18.00 uur en zondag om 10.30 uur; elke maandag is er om 9.00 uur een mis in het Frans; elke dinsdag en vrijdag is er een mis om 10.00 uur; elke donderdag om 19.00 uur zijn er activiteiten overeenkomstig de boodschap van Medjugorge; één keer per maand wordt op woensdag de herinnering aan Padre Pio gevierd. Op 1 mei is de opening van de pelgrimperiode, de derde zondag van oktober is de sluiting. Op 15 augustus is er een plechtige mis voor de twaalfde statie van de kruisweg.

Vermelden we nog de meer particuliere activiteiten.
De bezinningsdag van de leerlingen van het PDS in Eupen (de 200 leerlingen worden verdeeld in werkgroepen in het Arnold Franck tehuis, het MRS St Jozef, het Home Regina; meerdere activiteiten vinden plaats in het Mariaoord).
Punctuele activiteiten van het college Notre Dame in Gemmenich. Bezoek van groepen jongeren in het kader van de voorbereiding op de geloofsprofessie.

Wij ontvangen en herbergen in Moresnet-Chapelle gelegenheidsgroepen uit de dorpen uit de pastorale eenheid. Een grote pelgrimsverzameling wordt op Goede Vrijdag gehouden.

Een bijzondere plaats is voorbehouden aan de optredens van de koren en de groepen voor instrumentale muziek die sinds 2007 de zondagsmissen vrijwillig opluisteren.

Jeugdverenigingen, jongere en minder jongere, komen op zondag de Eucharistie opvrolijken en helpen de gemeenschap om hun geloof te vieren.

Uittreksels : kroniek 13 - Auteur: J.Langohr (Gemmenich)
Vertaling : Hubert Van den Bergh - Lommel.